Mikä on Ilmastoviisas Salo (8.4.2019)

Ilmastoviisas Salo on täysin sitoutumaton ja avoin kansalaisryhmä, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Toiminta alkoi vuonna 2017 Hiilivapaa Suomi -kampanjan osana. Ryhmä on pyrkinyt edistämään seuraavia tavoitteita:

  • Siirtyminen fossiilista polttoaineista kohti kestävää energiaa Salossa – mm. kaupunkia sekä yksityisiä kiinteistöjen omistajia kannustamalla ilmastoystävällisiin energiaratkaisuihin

  • Salon liittyminen Hinku-verkostoon (Hiilineutraalit kunnat, SYKE) sekä muun ilmastotyöhön saatavilla olevan tuen ja rahoituksen löytäminen

  • Riittävien suunnitelmien teko ja toteutuksen seuraaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ilmastopaneelin ehdotuksen mukaisesti aina kansainväliseltä paikalliselle tasolle asti

  • Ilmastotiedon jakaminen ja kestävien vaihtoehtojen esillä pitäminen järjestämällä keskusteluja ja muuta toimintaa

Ilmastoviisas Salo on järjestänyt noin kolme luentoa tai keskusteluiltaa vuodessa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä erilaisin painotuksin. Olemme päässeet keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä kaupungin, seurakunnan ja muiden paikallistoimijoiden kanssa. Lisäksi olemme osallistuneet kaupungintalon edustalla vuosittain maaliskuun lopulla WWF:n Earth Hour -valomerkkiin. Ryhmän jäseniä on ollut mukana myös yksityishenkilöiden Perjantait Gretan kanssa -kannanotossa vaatimassa politiikkoja reagoimaan ilmastokriisiin.

Jotta ilmastonmuutoksesta aiheutuvia moninaisia ihmisyhteisön kannalta ratkaisevia uhkia voidaan merkittävästi rajoittaa, hiilidioksidipäästöt on kansainvälisesti puolitettava seuraavan 12 vuoden kuluessa ja hiilineutraalius on saavutettava seuraavan 30 vuoden kuluessa [1].

[1] Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli. Global Warming of 1.5 °C. http://www.ipcc.ch/report/sr15/, 8.10.2018