Biokaasuilta (9.4.2018)

Ville Sipponen Gasumilta kertoi biokaasuautoilusta käytännössä. Erityisen kiinnostavaa oli Salon Piihoviin avautumassa oleva tankkausasema. Esityksen aikaan Saloon oli rekisteröity vain 16 kaasua käyttävää autoa.

Olavi Toukonummi esitti perusteellisia tutkimuksiaan ja kokeitaan biokaasun mahdollisuuksista karjan kasvatuksen yhteydessä. Kaasun talteenotolla voitaisiin päästä merkittäviin ja kustannustehokkaisiin tuloksiin ilmastotyössä.

Tapahtuman esitysmateraali löytyy Google Drive -palvelusta ja on luettavissa ilman tunnuksia.